Νέα – Εκδηλώσεις
 

Κλινικές Μελέτες

Κλινικές Μελέτες για ασθενείς με ΜΔΣ – ενεργείς για ένταξη

A Study of Sabatolimab in Combination With Azacitidine and Venetoclax in High or Very High Risk MDS Participants (STIMULUS-MDS3)

Κέντρα που συμμετέχουν

Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Αιματολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο Πάτρ