Νέα – Εκδηλώσεις
 

Αρχείο καταγραφής

Το Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ. ιδρύθηκε το 2003 και λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων και Μυελικής Ανεπάρκειας (Τμήμα ΜΔΣ-ΜΑ) της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ). Απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους που χειρίζονται ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά (ΜΔΣ) και υποπλαστικά σύνδρομα (ΥΣ) και σκοπεύει στην καταγραφή και συστηματική επιδημιολογική μελέτη των νοσημάτων αυτών στον Ελληνικό Χώρο. Επιπλέον, φιλοδοξεί να διευκολύνει την επιστημονική έρευνα των νοσημάτων αυτών, πάντοτε στα πλαίσια του Τμήματος ΜΔΣ-ΜΑ της ΕΑΕ.

Από 1.8.2019 το Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ. συνδέεται αυτόματα με το Ευρωπαϊκό Αρχείο καταγραφής Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων (European MDS Registry ή συντετμημένα EU-MDS-R), το οποίο αποτελεί επιστημονική δραστηριότητα και λειτουργεί υπό την ευθύνη του European LeukemiaNet. Αυτό σημαίνει ότι εφ’όσον ο καταγράφων το επιθυμεί και μαρκάρει το σχετικό πλαίσιο, οι πληροφορίες του ασθενούς που θα καταγραφούν στο Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ. θα περάσουν αυτόματα και θα αξιολογούνται και στο EU-MDS-R. Η εναρμόνιση και το αυτόματο πέρασμα των πληροφοριών από το Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ. στο EU-MDS-R δεν καταργούν την αυτοτέλεια του Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ., που διατηρεί το δικαίωμα ανάλυσης και αξιοποίησης των πληροφοριών των ασθενών, σύμφωνα με αποφάσεις της εκάστοτε Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος ΜΔΣ-ΜΑ. Με τη σύνδεση ωστόσο του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Αρχείου παρέχεται η δυνατότητα στους Έλληνες Αιματολόγους να καταγράφουν αυτόματα τους ασθενείς τους σε ένα διεθνές αρχείο υψηλής αξιοπιστίας, να λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση πλήρους, συνεπούς και αξιόπιστης καταγραφής και να συμμετέχουν όχι μόνο σε Ελληνικές αλλά και σε Ευρωπαϊκές προτάσεις για επεξεργασία και επιστημονική αξιοποίηση των καταγραφόμενων πληροφοριών. Σε Ελληνικό επίπεδο αυτό γίνεται με κατάθεση της ερευνητικής πρότασης από τον ενδιαφερόμενο στη Δ.Ε. του Τμήματος ΜΔΣ-ΜΑ της ΕΑΕ και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με κατάθεση της πρότασης στους δύο Έλληνες εκπροσώπους του EU-MDS-R, οι οποίοι θα την μεταφέρουν και θα την υποστηρίξουν στην Steering Committee του EU-MDS-R.

 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους χορηγούς

Πλατινένιοι χορηγοί

Χρυσός χορηγός

Αργυρός Χορηγός

Αργυρός Χορηγός

Χάλκινος Χορηγός

Χάλκινος Χορηγός

Χάλκινος Χορηγός