Νέα – Εκδηλώσεις

Προκήρυξη θέσεως γραμματέα

Προκήρυξη θέσεως γραμματέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ.)

· Το ΕΑΚΜΥΣ είναι το Πανελλήνιο Αρχείο Καταγραφής Ασθενών με ΜΔΣ και καταγράφει συστηματικά πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων εδώ και σχεδόν 20 έτη.

· Οι καταγραφές οδήγησαν στη δημοσίευση σειράς επιδραστικών άρθρων σε υψηλού κύρους ιατρικά περιοδικά (18 δημοσιεύσεις στο PubMed).

· Από τον περασμένο Δεκέμβριο το ΕΑΚΜΥΣ λειτουργεί πλέον ως προοπτικό μητρώο και η πλατφόρμα του αναβαθμίστηκε και είναι πλέον απολύτως συμβατή με το Πανευρωπαϊκό μητρώο ΜΔΣ.

· Στο ΕΑΚΜΥΣ συμμετέχουν περισσότερα από 20 κέντρα (κλινικές/τμήματα) σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Καθήκοντα/δραστηριότητες του γραμματεα/καταγραφέα:

· Καθημερινή επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας ΜΔΣ και ενημέρωση για τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες (αλληλογραφία/συναντήσεις)

· Τακτική επικοινωνία με τους υπεύθυνους καταγραφείς έκαστου κέντρου για συλλογή και διευθέτηση τυχόν προβλημάτον/καθυστερήσεων.

· Τακτική – τουλάχιστον μηνιαία επίσκεψη στα νοσοκομεία/κέντρα των Αθηνών για έλεγχο/ενημέρωση των καταγραφών

· Επίσκεψη τουλάχιστον δυο φορές ετησίως στα κέντρα καταγραφής εκτός Αθηνών (π.χ. Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κρήτη)

· Συγκρότηση και κυκλοφορία του 6μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του ΕΑΚΜΥΣ, σε συνεργασία με τον στατιστικολόγο της ομάδας ΜΔΣ και τα μέλη της.

Απαραίτητα Προσόντα

· Πτυχίο (κατά σειρά προτίμησης) ιατρικής, βιολογίας, φαρμακευτικής, λοιπών ανωτάτων σχολών.

· Τεκμηριωμένη/ικανή γνώση Η/Υ, λειτουργία βάσεων δεδομένων.

· Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα

· Κάτοικος Αττικής

· Διδακτορικό συναφές με καταγραφή ασθενών/συγκρότηση μητρώων ασθενών.

· Μεταπτυχιακή επιμόρφωση στο παραπάνω ή συναφές πεδίο.

· Τεκμηριωμένη/ικανή γνώση βιοστατιστικής.

· Προϋπηρεσία σε άλλα μητρώα ασθενών ή/και σε Κατ’ Ανάθεση Οργανισμό Έρευνας (CRO). Θα εκτιμηθεί ειδικά προϋπηρεσία σε σχέση με εξωτερικό έλεγχο ποιότητας ή διαπίστευση

· Επιστημονικό έργο συναφές με το θέμα της προκήρυξης.

Σύμβαση/αμοιβή

· Η αποζημίωση θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεχθέντος υποψήφιου, της διάρκειας και των εργατώρων απασχόλησής του.

· Η συνολική αποζημίωση θα περιλαμβάνει και τις προγραμματισμένες μετακινήσεις σε κέντρα εκτός Αθηνών με κάλυψη των αποδεδειγμένων οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής, επιπλέον των τακτικών αποδοχών.

· Ελάχιστος χρόνος σύμβασης 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης αλλά και με ποινική ρήτρα σε πρώιμη, αδικαιολόγητη, διακοπή της σύμβασης από τον/την προσληφθέντα/προσληφθείσα.

Πληροφορίες/επικοινωνία

· Γιάννης Κοτσιανίδης – Πρόεδρος Επιστημονικού Τμήματος ΜΔΣ-ΜΑ, τηλ 6948483319, email: jankots@yahoo.gr

· Αργύρης Συμεωνίδης – Υπεύθυνος λειτουργίας του ΕΑΚΜΥΣ, τηλ 6944960012,email: argiris.symeonidis@yahoo.gr

· Ελευθερία Χατζημιχαήλ – Γραμματέας Επιστημονικού Τμήματος ΜΔΣ-MA, τηλ 6945616858, email: ehatzim@uoi.gr

No Comments

Post A Comment