Νέα – Εκδηλώσεις

Συγκρότηση σε σώμα της ΔΕ του Τμήματος ΜΔΣ και ΜΑ

Συγκρότηση σε σώμα της ΔΕ του Τμήματος ΜΔΣ και ΜΑ

Η πλειοψηφούσα των εκλογών του Επιστημονικού Τμήματος «ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΑΕ) κα Βασιλική Παππά κάλεσε τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής σε διαδικτυακή συνάντηση στις 25 Ιανουαρίου 2024 στις 6.30 μμ ώστε να συγκροτηθεί σε σώμα, όπως προβλέπει το καταστατικό της ΕΑΕ. Παρόντα ήταν και τα 5 εκλεγμένα μέλη.

 Μετά από συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα η συγκρότηση σε σώμα της ΔΕ του Τμήματος ΜΔΣ και ΜΑ ως εξής:

Πρόεδρος: Βασιλική Παππά 

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κοτσιανίδης

Γραμματέας: Ελευθερία Χατζημιχαήλ

Μέλη: Ελένη Γαβριηλάκη

Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

No Comments

Post A Comment