Νέα – Εκδηλώσεις

MDS 2023 Marseille Tag

Στο πρόσφατο 17ο Διεθνές Συνέδριο Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων που διεξήχθη στη Μασσαλία στις 3-6 Μαΐου 2023 το Τμήμα ΜΔΣ και ΜΑ παρουσίασε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών του. Συγκεκριμένα...

Η εργασία με τίτλο «Current cardiovascular disease (CVD) risk prediction models are not applicable in MDS patients: preliminary results of a prospective observational single-centre cohort study» παρουσιάστηκε στο plenary session αποσπώντας κολακευτικά σχόλια. Πρόκειται για προοπτική διερεύνηση της  ανάπτυξης υποκλινικής και  κλινικής αθηροσκλήρωσης...