Νέα – Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Myelodysplastic Syndromes (MDS 2023)

Συμμετοχή στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Myelodysplastic Syndromes (MDS 2023)

Στο πρόσφατο 17ο Διεθνές Συνέδριο Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων που διεξήχθη στη Μασσαλία στις 3-6 Μαΐου 2023 το Τμήμα ΜΔΣ και ΜΑ παρουσίασε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών του. Συγκεκριμένα εστιάσαμε σε νεότερους προβλεπτικούς παράγοντες για την απόκριση στην 5-Αζακιτιδίνη σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ, με βάση δεδομένα του Ελληνικού Αρχείου Καταγραφής Μυελοδυσπλαστικών και Υποπλαστικών Συνδρόμων (Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ), από 28 ελληνικά κέντρα. Ως προβλεπτικοί παράγοντες πτωχής απόκρισης αναδείχθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μονοσωμικός καρυότυπος, τα χαμηλά επίπεδα PARP1 (poly ADPribose polymerase 1) του μυελού και ο εκτιμώμενος GFR<40ml/min/1.73m2. Τα συνολικά αποτελέσματα, εφόσον τεκμηριωθούν από άλλες ομάδες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας για τους ασθενείς.

MDS-2023_Poster

No Comments

Post A Comment